LA NOSTRA FEINA

Aquestes són les fites assolides durant la darrera legislatura:

  1. Impulsar la renovació del 50% dels membres de la Junta i la Presidència per afavorir la creació d’equips de treball sota unes mateixes línies i objectius estratègics.
  2. Aconseguir més i millor presència del Col·legi i les seves reivindicacions en els mitjans de comunicació i davant l’opinió pública. Augmentar la notorietat a les xarxes socials. Enfortir la celebració de Jornades Laborals de Treball i Seguretat Social.
  3. Renovar la revista “Consell Obert” i la pàgina web. Crear una aplicació mòbil del Col·legi. Augmentar la formació online i apropar les activitats de coneixement a través de la seva transmissió via streaming.
  4. Iniciar els serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta, com a avantsala de l’aprovació de la nostra participació en el Torn d’Ofici pel Ministeri de Justícia. Portar a terme les accions judicials per el reconeixement dels prejudicis derivats de la supressió de l’Administració Concertada i pel seu restabliment.
  5. Reactivar el funcionament del Consell de Catalunya com a eina col·lectiva al servei dels interessos dels Col·legis membres i altaveu de la professió a Catalunya.
  6. Incrementar la nostra influència en el Consell Nacional. Potenciar el paper de les Vocalies, ampliant així el número de companys i companyes que col·laboren amb el Col·legi.
  7. Dinamitzar la creació de Comissions Tècniques que afavoreixin el debat i la innovació de matèries d’interès per als membres del Col·legi. Implementar millores en les eines de gestió pels col·legiats.
  8. Potenciar les relacions amb les universitats per afavorir la integració dels alumnes de Relacions Laborals en el Col·legi després de la seva graduació. Crear la targeta Lex Universitas per oferir serveis als estudiants.
  9. Mantenir una relació amb les administracions responsables de Justícia, Treball i Seguretat Social per fomentar el paper rellevant dels Graduats Socials.
  10. Reduir les quotes col·legials de tots els Col·legiats sense retallar els serveis i prestacions. Suprimir les quotes durant l’exercici del permís de maternitat.