PRESENTACIÓ

Un equip compromès amb la professió i els professionals

Presentem una candidatura conjunta per mostrar un front d’acció comú, amb uns propòsits clars i assolibles, perquè creiem que el progrés del Col·legi només és possible des del compromís conjunt de totes les persones implicades en la seva direcció.

Creiem en la força del consens com a fórmula per assolir els objectius proposats, així com en el compromís personal i col·lectiu amb el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Lleida i Girona. Amb un treball en equip hem consensuat aquest programa electoral per fer front als grans reptes que ens esperen en els pròxims anys, centrant l’acció del Col·legi en tres grans eixos: el servei als col·legiats, el progrés de la professió i el compromís amb la societat.

Aquesta candidatura suma l’experiència aportada per l’actual Presidència i tres dels actuals membres de la junta, a la il·lusió i idees dels tres que es presenten per primera vegada. El resultat d’aquesta suma de compromisos serà el progrés del Col·legi, de la professió i de tots els seus membres.

Fer coincidir les eleccions a la Presidència del Col·legi amb la renovació del 50% de la Junta respon al compromís electoral de l’actual president en les eleccions del 2015. D’aquesta manera, es vol facilitar que concorrin president i Junta en un programa conjunt que aporti valors i idees plurals i innovadores.

Aquest programa electoral és un compromís de futur amb tots els Graduats i Graduades Socials i un compromís amb un exercici professional digne emparat en el prestigi i el reconeixement. Per això apostem, des de l’experiència i la il·lusió, per aquest projecte de futur.

Grupal 3